PILNI LOTERIJAS “BRANCHESS RUDENS LOTERIJA” NOTEIKUMI

1.1. SIA “Z4LV”, reģ.nr. 40103230096, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona 44 -10, Rīga, LV-1011, – turpmāk Pārdevējs
1.2. SIA “Greenstone Trade”, reģ.nr. 40103345088, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona 44 -10, Rīga, LV-1011,- turpmāk Pārdevējs
1.3. SIA “Greentex Industries”, reģ. nr. 40103726343, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona 44 -10, Rīga, LV-1011, – turpmāk Pārdevējs
1.4. SIA “V-44”, reģ.nr. 44103104760, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona 44 -10, Rīga, LV-1011, – turpmāk Pārdevējs

SIA “Z4LV”, reģ.nr. 40103230096, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona 44 -10, Rīga, LV-1011

Loterija notiek BRANCHESS veikalu tīklā visā Latvijas teritorijā un BRANCHESS interneta veikalā www.branchess.com

Loterijas norises laiks ir no 21.10.2022. līdz 03.12.2022.

Laimesta nosaukums

Viena laimesta  

vērtība ar PVN  

(EUR)

Skaits 

Summa ar PVN 

(EUR)

Sage kafijas aparāts, Barista
Express NEW, SES875BKS

529,00

3174,00

Dāvanu grozs (pleds, kafijas
pupiņas, termokrūze, svece)

48,48

290,88

BRANCHESS dāvanu karte* 

30,00 

6

180,00

Kopā: 

3644,88

*Dāvanu karte derīga 3 mēnešus no izsniegšanas brīža

6.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 2000 (divi tūkstoši) dalībnieku, kas izmantojot 7.2. punktā norādīto veidu reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēti 18 (astoņpadsmit) laimētāji.
6.2. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt kādu no balvām ir 1/200.

7.1. Lai piedalītos loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, laika periodā no 2022. gada 21. oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim (plkst.23.59) jāiegādājas jebkuras 2 (divas) preces vienā pirkuma reizē, kādā no BRANCHESS veikaliem visā Latvijas teritorijā vai interneta veikalā www.branchess.com. Iepirkumu maisiņš netiek uzskatīts par atsevišķu preci.

7.2. Pēc pirkuma veikšanas dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai ievietojot izsniegto kuponu izlozes kastē, noteikumiem atbilstošie e-veikala pirkumi ar klienta akceptu tiks reģistrēti automātiski.

7.3. Norādāmie dati reģistrācijas veikšanai: 

OBLIGĀTI: 

-Vārds un uzvārds 

-Čeka numurs 

-Veikals, kurā pirkums veikts 

-Telefona numurs 

-Epasta adrese 

7.4. Pirkumam ir jābūt apmaksātam līdz reģistrācijas brīdim. 

7.5. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2022. gada 14.decembrim, kā pierādījums par dalību loterijā.

7.6. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt tikai reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Neprecīzi aizpildīti kuponi, kuri  tiks izlozēti kā uzvarējuši tiks diskvalificēti. 

7.7. Viens dalībnieks var saņemt ne vairāk kā 2 (divas) balvas. 

7.8. Piedaloties loterijā dalībnieks apliecina, ka akcijas rīkotājs SIA „Z4LV” drīkst izmantot viņu datus  loterijas uzvarētāju noteikšanai.

Pēc pirkuma veikšanas dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai ievietojot izsniegto kuponu izlozes kastē, noteikumiem atbilstošie e-veikala pirkumi ar klienta akceptu tiks reģistrēti automātiski.

9.1. Laimētājs tiks noteikts no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, manuāli izlozējot laimētāju.

9.2. Laimesta ieguvēji tiks noteikti 2022. gada 2. decembrī plkst. 17:00, Dārza ielā 4, Alūksnē, Branchess filiālē.

9.3. Izlozē piedalās katrs iepriekš atrunātajā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

9.4. Izlozē tiks noteikti 6 (seši) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārā izlozētā laimētāja datu reģistrācija nebūs atbilstošas šiem loterijas noteikumiem vai nebūs iespējams ar to sazināties pēc izlozes veikšanas (nekorektu e-pasta adrešu un telefona numuru norādīšanas gadījumos). Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti

10.1.Izlozes uzvarētāji tiks publicēti mājas lapā www.branchess.com 2022. gada 3.decembrī līdz dienas beigām, norādot laimējušās personas vārdu, uzvārdu un laimēto balvu.

10.2. Akcijas rīkotājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izlozes rezultātu paziņošanas sazināsies ar laimētāju, zvanot uz akcijā reģistrēto tālruņa numuru.

10.3. Ja akcijas rīkotājam nebūs iespējams sazināties ar laimētāju, tad laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot uzvarētāju sarakstu www.branchess.com mājas lapā. Tad, lai pieteiktos balvas saņemšanai, jāzvana pa tālr. nr. +371 26132416 vai jāsūta e-pasts: reklama@branchess.com līdz 2022. gada 10. decembrim.

11.1. Laimētājam balva tiks izsniegta BRANCHESS filiālēs Alūksnē, Rīgā, Liepājā, Valmierā un Ventspilī vai tiks piegādāta laimētājam uz iepriekš saskaņotu adresi.

11.2. Laimējušās personas laimestu var saņemt līdz 2022. gada 14. decembrim vai tā tiks piegādāta laimētājam uz iepriekš saskaņotu adresi, izmatojot kurjera pakalpojumu. Laimētājs savu balvu varēs saņemt, uzrādot izlozē laimējušo salasāmu pirkuma čeku un personas apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

11.3. Balva pēc 2022. gada 14. decembra vairs netiks izsniegta.

11.4.Balva netiks mainīta pret citu produktu vai sūtīta pa pastu.

11.5. 5. Balva, kas netiek izņemta līdz 2022. gada 14.decembra plkst. 18:00, tiek nodota izlozētājam rezerves dalībniekam. Laimesta saņemšana personai var radīt šādus papildus izdevumus: maksa par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu un citus izdevumus, kas atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.

12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2022. gada 14. decembrim, iesniedzot SIA ‘’Z4LV’’ rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Z4VL” , SIA “ Greentex Industries”, SIA “V-44 ” un SIA “Greenstone Trade” darbinieki.

13.2. Gadījumā, ja tiek pārkāpti noteikumi un par izlozes uzvarētāju kļūst personas, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, tiesības uz laimēto balvu saņem rezerves laimētāji rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti

Organizētājs: SIA “Z4LV”, Reģ. Nr. 40103230096, Krišjāņa Barona 44 -10, Rīga, LV-1011

Loterijas atļaujas Nr. 7483